5 trends in de cybersecurity

Op weg naar het jaar 2024 en daarna is het duidelijk dat cyberbeveiliging een cruciaal punt van zorg zal blijven voor individuen en organisaties over de hele wereld. Met de toenemende afhankelijkheid van technologie en de proliferatie van verbonden apparaten is de kans op cyberaanvallen en datalekken groter dan ooit. Om deze bedreigingen voor te blijven, is het belangrijk de belangrijkste trends en technologieën te begrijpen die de toekomst van cyberbeveiliging vormgeven

Hier zijn 5 trends die het komende jaar waarschijnlijk een grote impact zullen hebben op cyberbeveiliging:

Kunstmatige intelligentie en machine learning

AI en machine learning technologieën hebben het potentieel om het vermogen van cybersecurity systemen om bedreigingen in real-time te detecteren en erop te reageren aanzienlijk te verbeteren. Deze technologieën hebben het potentieel om het vermogen van cyberbeveiligingssystemen om bedreigingen in realtime op te sporen en erop te reageren aanzienlijk te verbeteren.

Algoritmen voor machinaal leren kunnen bijvoorbeeld gedragspatronen analyseren en anomalieën vaststellen die erop kunnen wijzen dat een cyberaanval op handen is. Dit kan beveiligingsteams helpen sneller en effectiever te reageren op potentiële bedreigingen. Bovendien kunnen machine learning en AI worden gebruikt om veel routinematige beveiligingstaken, zoals patchbeheer en kwetsbaarheidsbeoordelingen, te automatiseren, waardoor beveiligingsprofessionals zich kunnen richten op complexere en meer geavanceerde taken.

Deceptietechnieken

Bij onderscheppingstechnieken wordt valse of misleidende informatie of middelen gecreëerd om aanvallers af te leiden of te misleiden, of om het hen moeilijker te maken hun doel te bereiken. Deze technieken kunnen worden gebruikt als aanvulling op traditionele beveiligingsmaatregelen en om het aanvallers moeilijker te maken systemen te compromitteren of gegevens te stelen.

Er zijn een aantal verschillende soorten misleidingstechnieken die bij cyberbeveiliging kunnen worden gebruikt. Honeypots zijn systemen of middelen die speciaal zijn opgezet om aanvallers aan te trekken en af te leiden. Ze kunnen worden gebruikt om de aandacht van een aanvaller af te leiden van meer kritieke systemen of om informatie te verzamelen over de tactieken en technieken van een aanvaller.

Decoys zijn valse bronnen of systemen die zijn ontworpen om aanvallers te misleiden en hen te laten denken dat ze iets waardevols hebben gevonden, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Misinformatie kan worden gebruikt om aanvallers te verwarren of te misleiden door hen valse of misleidende informatie te verstrekken.In het algemeen is het waarschijnlijk dat misleidingstechnieken een belangrijk instrument zullen blijven in de gereedschapskist voor cyberbeveiliging, omdat zij een extra beschermingslaag kunnen bieden en het aanvallers moeilijker kunnen maken hun doel te bereiken.

EDR en XDR

EDR  (Endpoint Detection and Response) en XDR (Extended Detection and Response) zijn ontworpen om een uitgebreider beeld te geven van het beveiligingsbeleid van een organisatie door het verzamelen en analyseren van gegevens uit meerdere bronnen, waaronder endpoints, netwerken en de cloud. Door deze oplossingen te gebruiken, kunnen beveiligingsteams een completer beeld krijgen van de bedreigingen waarmee zij worden geconfronteerd en sneller en effectiever reageren.

Een overstap van EDR naar XDR in 2023 kan belangrijk zijn. Eén reden is dat het bedreigingslandschap zich voortdurend ontwikkelt en aanvallers steeds geavanceerdere technieken gebruiken om detectie te ontwijken. Als gevolg daarvan hebben organisaties behoefte aan meer geavanceerde beveiligingsoplossingen die een breder beeld van hun omgeving kunnen geven en bedreigingen kunnen detecteren die traditionele EDR-oplossingen mogelijk missen.

Een andere reden is dat XDR-oplossingen een meer gestroomlijnde en geïntegreerde benadering van beveiliging kunnen bieden. Door meerdere gegevensbronnen en technologieën te combineren, kunnen XDR-oplossingen organisaties helpen bedreigingen gemakkelijker te identificeren en erop te reageren, en het aantal valse positieven en valse negatieven te verminderen. Dit kan de werklast van beveiligingsteams helpen verminderen en hen in staat stellen zich op dringender veiligheidskwesties te concentreren.

Het belang van gebruikerseducatie en -bewustzijn

Nu cyberdreigingen steeds geavanceerder worden, is het belangrijk dat personen en organisaties begrijpen hoe ze zichzelf en hun gegevens kunnen beschermen. Dit betekent dat werknemers via awareness training moeten leren phishing-e-mails en andere tactieken van cybercriminelen te herkennen, een sterk wachtwoordbeleid moeten voeren en software en systemen up-to-date moeten houden.

Naarmate de bedreigingen voor gebruikers zich verder ontwikkelen, is het belangrijk dat gebruikers op de hoogte blijven van de nieuwste technieken en tactieken van cyberaanvallers en maatregelen nemen om zichzelf te beschermen. Daarbij kan het gaan om voorlichting aan gebruikers over hoe zij phishing-aanvallen kunnen herkennen, kunnen voorkomen dat zij het slachtoffer worden van social engineering-technieken en hun persoonlijke gegevens kunnen beschermen. Het kan ook betekenen dat gebruikers worden voorzien van de instrumenten en middelen die zij nodig hebben om hun apparaten te beveiligen en hun gegevens te beschermen, zoals antivirussoftware en wachtwoordbeheerders.

Uiteindelijk zal de ontwikkeling van het gebruikersbewustzijn op het gebied van cyberbeveiliging afhangen van de veranderende aard van de bedreigingen waarmee gebruikers worden geconfronteerd en de inspanningen van organisaties om hun gebruikers voor te lichten en in staat te stellen veilig online te gaan.

Cloud

De toenemende rol van de cloud bij cyberbeveiliging: Veel organisaties maken gebruik van beveiligingsoplossingen in de cloud om hun beveiligingsactiviteiten te centraliseren en te stroomlijnen. Dit kan het gemakkelijker maken om de beveiliging over een gedistribueerd netwerk te beheren en de beveiligingsmiddelen naar behoefte te schalen.

Naar verwachting zal het gebruik van clouddiensten de komende jaren blijven toenemen, aangezien steeds meer organisaties zich tot de cloud wenden vanwege de schaalbaarheid, flexibiliteit en kosteneffectiviteit ervan. Daardoor zal ook het belang van cloudbeveiliging blijven toenemen. Om aan deze vraag te voldoen, kan er meer aandacht komen voor de integratie van beveiliging in het ontwikkelingsproces vanaf het begin, inclusief de integratie van beveiligingstests en -beoordelingen in de ontwikkelingscyclus en het gebruik van veilige codeerpraktijken.

Het gebruik van zero trust-architecturen in de cloud zal de komende jaren waarschijnlijk toenemen. Bij zero trust-architecturen wordt ervan uitgegaan dat alle gebruikers en apparaten potentieel niet-vertrouwd zijn, en wordt de toegang tot middelen beperkt op basis van de behoefte. Naarmate het gebruik van de cloud blijft toenemen, kunnen zero trust-architecturen op grotere schaal worden toegepast als een manier om zich beter te beschermen tegen cyberdreigingen.

Ten slotte is het waarschijnlijk dat er de komende jaren voortdurend wijzigingen zullen optreden in de vereisten inzake compliance en regelgeving met betrekking tot cloudbeveiliging. Organisaties zullen op de hoogte moeten blijven van deze vereisten en ervoor moeten zorgen dat hun praktijken inzake cloudbeveiliging in overeenstemming zijn met de voorschriften om hun gevoelige gegevens en systemen te beschermen.

Meer vragen dan antwoorden?

In het algemeen ziet de toekomst van cyberbeveiliging er rooskleurig uit: er verschijnen voortdurend nieuwe technologieën en benaderingen om mensen en organisaties te beschermen tegen cyberaanvallen. Hoewel er altijd nieuwe bedreigingen zullen zijn, zal de voortdurende ontwikkeling van geavanceerde cyberbeveiligingsoplossingen, zoals misleidingstechnieken, EDR/XDR en SOAR, ertoe bijdragen dat we ons beter tegen deze bedreigingen kunnen verdedigen.

Wilt u meer weten over de toekomst in cybersecurity? Neem contact op en laat u persoonlijk informeren door één van onze security specialisten.

ook interessant