Op een Brocade ICX uploaden van licenties kan op verschillende manieren. Zo is er de mogelijkheid om via een TFTP server de licentie te uploaden. Het nadeel van deze optie is echter, dat je in het bezit moet zijn van een TFTP server.

Via een USB stick gaat het makkelijker. Bij de meeste Brocade leveringen is een USB stick meegeleverd, die je kunt gebruiken voor de opslag en upload van Firmware en Licenties.

Hoe ga je te werk?

1. Verplaats de licenties naar de USB stick. Vaak moet daarvoor een speciale map worden aangemaakt, aangezien de usb stick, by default, alleen de mappen: config, firmware, firmwarekey en support bevat. Maak in dat geval een map aan genaamd “licenties” en voeg daar de licenties aan toe.

2. Het voordeel van downloaden van een usb stick is dat er geen activatie code aan te pas komt. De naam van de licentie is al voldoende om de licentie in de Brocade ICX te uploaden.

3. Voor het uploaden van de licentie gebruik je het onderstaande command.

Dit command zegt in principe het volgende:

A. Copy: plaats het volgende bestand op de Brocade ICX
B. Disk0: dit is de usb stick naam
C. License: de licentie in kwestie
D. DVX0B5DD3E8_201702187064583823.xml: de licentie die wordt aangeboden in xml format.
E. Unit 1: indien een Brocade ICX niet gestacked is zal het device, tenzij anders geconfigureerd, zichzelf altijd zien als unit 1. Als de Brocade ICX zich in een stack bevindt dient in het command te worden opgegeven welke unit de licentie moet ontvangen. Het maximale aantal stack units van een Brocade ICX variëert tussen de 8 en 12 devices.

4. Tijdens de upload zal er de volgende melding worden gegeven:

Copy Software License from disk0 to Flash

5. Indien de licentie niet bedoeld is voor de specifieke unit (Lid/serial numbers matchen niet), zal de licentie als “inactive” worden aangegeven in de Show license output.

6. De switch geeft geen melding wanneer de licentie geupload is. Er zal enkel een melding worden gegeven wanneer er een fout optreedt.

7. Om te controleren of de licentie actief is gebruik je het command: Show license. Dit command geeft een overzicht van de LIC Name, Lid/Serial Number, LIC Type, Status (active/inactive), LIC Periode e LIC Capacity.

ook interessant