Virussen, hackers of open achterdeurtjes in software zijn de grote schrik van ieder bedrijf. Ze kunnen grote schade berokkenen. Een firewall of anti-virusprogramma is vaak niet genoeg. Het is daarom zaak om te weten hoe veilig u nu eigenlijk bent, ondanks de maatregelen die u ongetwijfeld al heeft genomen. Hier kan een security scan een uitkomst bieden. Bij een security scan acteert SolidBE als een hacker om veiligheidsrisico’s bloot te leggen en wij rapporteren dit met onze aanbevelingen.

Dit wordt ook wel security assesment genoemd. U krijgt natuurlijk een uitgebreide rapportage van onze bevindingen. Wij onderscheiden drie soorten security assesments:

  1. Een security assessment van uw netwerkdomein getoetst op kwetsbaarheden van buitenaf.
  2. Een security assessment op de kwetsbaarheden en internetrisico’s binnen uw interne netwerk.
  3. Een security assessment gericht op private of public cloud.

Analyse en nazorg

Bij een security assessment bekijken we of een IP-adres actief is  en welke diensten het IP-adres aanbiedt. Daarna bekijken we of er bekende kwetsbaarheden aanwezig zijn in de aangeboden diensten. Als afsluiting krijgt u een rapportage met aanbevelingen van de bevindingen.

Bij een security assessment gericht op het interne netwerk plaatsen wij een monitoring server in uw netwerk voor een bepaalde periode. Deze server monitort vervolgens uw netwerkverkeer. Na de monitoring periode verwerken wij de resultaten en ontvangt u een rapportage met onze bevindingen en aanbevelingen.

Wij zorgen ervoor dat lekken in kaart worden gebracht en worden gedicht. Zodat u in een veilige netwerk-omgeving kunt werken.