De voorbereiding van de migratie naar een datacenter

kennislevel 1 kennislevel 2 kennislevel 2 Technisch niveau Leestijd: 15 minuten 15 minuten leesduur Waddinxveen, 14 december 2016 Waddinxveen, 14 december 2016

Eduard Nooder
Senior Account Manager


U bent er uit en hebt een keuze gemaakt voor een datacenter. Nu moet er goed nagedacht worden over de voorbereiding van de migratie. Dit is een vitaal onderdeel dat niet altijd de aandacht krijgt dat het verdient. Het risico is aanwezig dat het als een technisch kunstje bekeken wordt, dat wel even buiten de uren van het primaire bedrijfsproces geregeld kan worden. Een goed doordachte planning is de sleutel tot een succesvolle migratie. Denkt u zich de gevolgen eens in van een mislukte migratie: ICT functioneert waarschijnlijk niet of volledig meer, of vertoont kuren. Het primaire bedrijfsproces kan geheel of gedeeltelijk stilvallen. De kunst is een gulden middenweg te vinden tussen planning, bedrijfsproces en beschikbaarheid van ICT. Het beperken of voorkomen van downtime is essentieel.

LOOP STAP VOOR STAP DE VOORBEREIDING DOOR

STAP 1. ANALYSEREN

Het begint met een goede analyse: wat moeten we doen qua voorbereiding en wat voor investeringen zijn nodig om een probleemloze migratie te realiseren. In een draaiboek moet het proces, stap voor stap en tot in detail, beschreven worden. Op basis van de uitgeschreven stappen, kan een goed inzicht verkregen worden in de risico's van een migratie omdat die er nu eenmaal altijd zijn. Een migratie is een delicaat project, en moet er dus ook niet even 'tussendoor' gedaan worden. Een migratie kost geld dus vooraf moet budget beschikbaar gesteld worden zodat alle eventualiteiten uitgesloten worden. Kijk ook goed naar de (nabije) toekomst: is groei geprognotiseerd en zo ja, wat betekent dit voor de benodigde capaciteit in het datacenter? Verifieer vooraf goed bij het beoogde datacenter of voldoende capaciteit beschikbaar is voor toekomstige uitbreiding(en). Dit kan vervelende verrassingen voorkomen.

STAP 2. CREËER DUIDELIJKHEID

Inzicht en overzicht zijn broodnodig. De rode draad bij alles wat er gebeurt moet een draaiboek zijn. Om een goed sluitend draaiboek te krijgen zijn heel wat gesprekken, met heel wat betrokkenen, nodig. Iedereen moet weten hoe het draaiboek er uitziet en eventuele 'losse eindjes' moeten bekend zijn en meegenomen worden in het draaiboek . Een keertje 'droog oefenen' is een manier om te kijken of er geen dingen over het hoofd gezien zijn in het draaiboek.

STAP 3. DOET IEDEREEN MEE?

De hele organisatie zal door een migratie geraakt worden. Iedereen moet dus weten waarom er gemigreerd wordt naar een datacenter, wat er gaat gebeuren, wanneer gaat het gebeuren etc. etc.. Hoe meer informatie gedeeld wordt, hoe makkelijker het zou moeten worden om een migratie soepel te laten verlopen.

STAP 4. HOU IEDEREEN OP DE HOOGTE VAN DE VOORTGANG

Gebrek aan informatie is vervelend, op welk niveau je ook werkt in een organisatie. Reserveer daarom momenten om de hele organisatie te informeren over de voortgang van de migratie. Wanneer gaan we starten migratie en wanneer is het weer 'business as usual'? Hebben we externe locaties of zit de hele organisatie op één plek. Bepaal afhankelijk van de grootte van de organisatie hoeveel sessie er nodig zijn en of er sessies op locatie nodig zijn. Zo blijft iedereen aangehaakt.

STAP 5. HOEVEEL DOWNTIME AANVAARDBAAR?

Je wil natuurlijk dat de ICT-systemen beschikbaar zijn en wel 24/7. Dat kan echter lastig zijn bij een migratie van ICT-systemen, of héél duur. Het kán wel, maar daarvoor moet bijvoorbeeld een volledig back-up systeem beschikbaar zijn. Dat is vaak ook weer niet nodig. Maak een inventarisatie van maximaal aanvaardbare downtimes voor verschillende afdelingen en bepaal in welke periodes downtime het minste invloed heeft op de verschillende afdelingen. Kritische applicaties en bedrijfsprocessen wil je daarbij natuurlijke zo veel mogelijk ontzien. Overuren en uren in het holst van de nacht of het weekend zullen waarschijnlijk niet te voorkomen zijn.

STAP 6. PLAN B?

We vallen in herhaling maar: de migratie van ICT naar een datacenter is een omvangrijk project. Hoe goed de voorbereiding ook is, onverwachte problemen kunnen zich altijd voordoen. De meeste van de risico's kunnen vooraf bepaald worden, zodat snel ingegrepen kan worden wanneer een vooraf aangegeven risico ook daadwerkelijk voor problemen zorgt. Toch is het van belang een 'Plan B' paraat te hebben: wat als we onverhoopt terug moeten naar de beginsituatie omdat we door de ontstane problemen de migratie tijdelijk moeten stoppen? Ook hiervoor moet in het draaiboek een scenario zijn.

STAP 7. TREK GEEN 7 MIJLSLAARZEN AAN

De meest veilige manier van migreren is het maken van kleine stappen. Elke stap, hoe klein ook, moet gedefinieerd staan. Onderschat nooit het belang van kleine stappen. Alle kleine en grote details vormen samen het migratiedraaiboek. Kort door de bocht nemen we de volgende stappen: verhuizen van het systeem, de controle en testen van de hardware, installeren en testen van de netwerkverbindingen en check van het back-upsysteem. Wanneer de stappen overzichtelijk blijven, zal een onvoorzien voorval minder grote impact hebben op de totale migratie. Zonder u af te willen schrikken, zomaar een paar dingetjes die ondanks een gedegen voorbereiding mis kunnen gaan en waarmee je vooraf misschien geen rekening hebt gehouden: Hebben we vervangende apparatuur voor het geval iemand een server laat vallen? Wat als de migratie-coördinator plotseling onwel wordt tijdens de migratie en niet meer mee doet? Kunnen we onze locatie bereiken op het tijdstip van migratie: zijn er geen wegafsluitingen bij onze locatie op de dag van migratie?

U denkt dat zal ons niet gebeuren en waarschijnlijk zal dat ook niet, maar er vooraf over nadenken scheelt een hoop narigheid achteraf.

Wil u helemaal op zeker gaan: schakel de specialisten van SolidBE in. Wij helpen u graag en hebben uitgebreide ervaring met migraties en kennis van alle vormen van het uitbesteden van ICT-infrastructuur.

Wilt u hulp van onze specialisten? Wij helpen u graag verder!

Contact

SolidBE B.V.
Maarten Schoutenstraat 19
2741 SV Waddinxveen

KVK 51248794
NL 82 3170 846 B01
NL07 RABO 0157 5353 98