Hoe herstel je foutieve nummering in een Brocade stack?

kennislevel 1 kennislevel 2 kennislevel 2 Technisch niveau Waddinxveen, 01 augustus 2016 Waddinxveen, 25 oktober 2016 Networking Networking

Om een stack overzichtelijk te maken is het verstandig om de stack te voorzien van opeenvolgende stack nummers. Dit maakt het makkelijker om een unit te vervangen of te troubleshooten.

Het kan echter voorkomen dat de stacknummers verkeerd geconfigureerd zijn. Om dit te herstellen volg je de volgende stappen:

Hoe ga je te werk?

1. Wanneer je ontdekt dat de stack volgorde niet klopt, maar je nog niet alle units 'enabled' hebt voor stacking, maak dit dan eerst af. Ongeacht of de units de juiste ID nummers krijgen is het belangrijk dat alle units wel in de stack zijn opgenomen, voordat we ze op volgorde gaan configureren.

2. Controleer het aantal units in de stack en de mac-addressen van de units met het commando: Stack secure-setup. Dit commando zou je een soortgelijke output moeten geven als onderstaande.
ICX7250-48P Switch#stack secure-setup
ICX7250-48P Switch#Discovering the stack topology...

Available UPSTREAM units
Hop(s)  Id    Type          Mac Address
1        5    ICX7250-48P   609c.9f51.1010

Available DOWNSTREAM units
Hop(s)  Id    Type          Mac Address
1        3    ICX7250-48P   c906.07f9.891c
2        4    ICX7250-48P   c906.07f9.8bec
3        1    ICX7250-48P   c906.07f9.8778
4        6    ICX7250-48P   c906.07f9.92f4
5        7    ICX7250-48P   c906.07f9.a758

Selected Topology:
Active Id     Type          Mac Address
2             ICX7250-48P   609c.9f51.7280

Selected UPSTREAM units
Hop(s)  Id    Type          Mac Address
1        5    ICX7250-48P   609c.9f51.1010

Selected DOWNSTREAM units
Hop(s)  Id    Type          Mac Address
1        3    ICX7250-48P   c906.07f9.891c
2        4    ICX7250-48P   c906.07f9.8bec
3        1    ICX7250-48P   c906.07f9.8778
4        6    ICX7250-48P   c906.07f9.92f4
5        7    ICX7250-48P   c906.07f9.a758

Do you accept the unit id's (y/n)?: n

Unit ID change may modify stack configuration. Please Save config
and Reload after stack is ready
Press Ctrl-C to exit the session...
3.De switch zal vragen of je het eens bent met de unit id's. Indien je hier veranderingen wilt aanbrengen, antwoord je met n.

4.De switch zal vanaf dat moment de optie geven om de id's aan te passen. Het kan voorkomen dat de stack vraagt welke unit de UPSTREAM unit moet worden. In dat geval kun je dat aangeven door het huidige id nummer in te voeren. In de meeste gevallen is dit al gedefinieerd.

5. De switch zal daarna stap voor stap de switches afgaan en je verzoeken een nieuw id-nummer in te voeren.
Enter an unused id for the UPSTREAM ICX7250-48P 609c.9f51.1010 at 1 hop(s) (1-12)[5]: 1

Enter an unused id for the DOWNSTREAM ICX7250-48P c906.07f9.891c at 1 hop(s) (1-12)[3]: 3

Enter an unused id for the DOWNSTREAM ICX7250-48P c906.07f9.8bec at 2 hop(s) (1-12)[4]: 4

Enter an unused id for the DOWNSTREAM ICX7250-48P c906.07f9.8778 at 3 hop(s) (1-12)[5]: 5

Enter an unused id for the DOWNSTREAM ICX7250-48P c906.07f9.92f4 at 4 hop(s) (1-12)[6]: 6

Enter an unused id for the DOWNSTREAM ICX7250-48P c906.07f9.a758 at 5 hop(s) (1-12)[7]: 7
6.In bovenstaande syntax is een voorbeeld van het hernummeren van de id's weergegeven. Het hernummeren zal beginnen bij de UPSTREAM switch. Dit is de switch die stand-by staat in de stack en bij een failover de active role van de stack zal overnemen. In dit voorbeeld geven wij deze switch het id nummer 1, omdat de active switch nummer 2 draagt en niet veranderd kan worden zolang deze active is. In de meeste gevallen heeft deze switch id nummer 2.

7. Uit dit voorbeeld valt af te leiden dat de UPSTREAM switch eerst het id nummer 5 droeg. Dit hebben we veranderd naar nummer 1. Hierdoor zal tijdens het hernummeren een andere switch nummer 5 krijgen. Het is belangrijk dat je door middel van het mac-address controleert of alle switches de juiste id's ontvangen.

8. Als je goed kijkt, zal je zien dat id nummer 2 niet op de lijst voorkomt. Zoals in punt 6 is aangegeven kan de active switch geen id wijzigingen ondergaan.

9. Nadat de id's zijn aangepast zal de stack automatisch rebooten.

Wilt u hulp van een gecertificeerd Brocade expert?

Contact

SolidBE B.V.
Maarten Schoutenstraat 19
2741 SV Waddinxveen

KVK 51248794
NL 82 3170 846 B01
NL07 RABO 0157 5353 98