Upgrading Cisco Switches

kennislevel 1 kennislevel 2 kennislevel 2 Technisch niveau Waddinxveen, 01 augustus 2016 Waddinxveen, 08 december 2016 Networking Networking

Allereerst is het belangrijk dat je weet welke firmware er al op de switch staat. In sommige gevallen staan er versies op die niet meer gebruikt worden.

In het geval dat er te weinig ruimte in de memory vrij is, kunnen deze versies verwijderd worden.

Hoe ga je te werk?

De aanwezige firmware controleer je met onderstaande commando. Firmware controle commando In het geval dat er meerdere switches in een stack zijn geconfigureerd, worden deze firmware versies apart van elkaar gecontroleerd. Stack firmware controle commando Flash1 betreft de flash van stack member 1, flash2 van member 2, etc.

In dit geval is er niet genoeg ruimte op de switch om een nieuwe firmware toe te voegen. Daarom is het verstandig om een versie te verwijderen. Deze switches draaien op firmware versie c3750e-universalk9-mz.152-2.E. Het is beter om die niet te verwijderen, zodat we eventueel later nog terug kunnen naar deze versie. Daarom verwijderen we c3750e-universalk9-mz.122-55.SE8. Dit doen we met het volgende commando.
Verwijder c3750e-universalk9-mz.122-55.SE8 commando Let op: in deze regel is het command "/force" opgenomen. Dit betekent dat de gehele firmware uit het systeem wordt verwijderd. Er zal niet om een bevestiging worden gevraagd. /recursive betekent dat alle bestanden en subdirectories in deze directory worden verwijderd.

Na dat de firmware is verwijderd komt er ook ruimte vrij voor de nieuwe firmware. Controleer of de firmware is verwijderd, en of er genoeg ruimte is gecreëerd met onder staand commando:
Controle commando genoeg ruimte Zoals bovenstaand voorbeeld toont is firmware c3750e-universalk9-mz.122-55.SE8 verwijderd.

Installeer vervolgens de nieuwe firmware. Controleer zorgvuldig of je de juiste firmware voor dit model switch gebruikt, en of de firmware niet corrupt is (maak hiervoor een zogenaamde md5 of sha hash van het firmware bestand, en vergelijk deze met de opgegeven waarde op de Cisco download site. De switch zal tijdens de installatie niet aangeven dat een file corrupt is. Dit wordt pas aangegeven bij het rebooten en het kan veel tijd kosten om de installatie op nieuw te moeten doen. Installeren kan door gebruik te maken van bijvoorbeeld een TFTP server zoals 3CDaemon of tftpd64 op een computer waarop zich het firmware bestand bevind.

De installatie wordt gestart met het command "copy tftp flash{switch nummer}". Onderstaand wordt een voorbeeld gegeven.
Commando copy tftp flash{switch nummer} In dit voorbeeld is 10.180.0.177 het adres van de computer waarop je de tftp server hebt gestart. Als de installatie geslaagd is wordt dit aangegeven met een "OK". Het is nogmaals van groot belang dat je firmware niet corrupt is, want dit zal de switch niet aan geven tijdens de installatie.

Nadat de firmware op de switch is gedownload is het belangrijk dat deze ook in de boot-path wordt opgenomen. De boot van een switches of switches ga je na met het command "show boot". Onderstaand wordt een voorbeeld gegeven.
Commando show boot In het boot-path zie je terug dat de oude firmware wordt geïnstalleerd wanneer de switches booten. Om dit te veranderen naar de nieuwe firmware gebruik je onderstaand command. Command veranderen nieuwe firmware Controleer voor de reboot het boot-path Controle reboot het boot-path Voor dat je de reboot uitvoert is het essentieel dat de configuratie wordt opgeslagen: Commando wr mem configuratie Voer vervolgens de reboot uit Commando reload voor reboot Controleer na de reboot de versie die op de switches staat. Controle versie na reboot Zoals in de output staat aangegeven gebruiken alle switches nu de nieuwe firmware. LET OP! Controleer of de configuratie nog correct is en voer een laatste "wr mem" uit.

Wilt u hulp van een gecertificeerd Cisco expert?

Contact

SolidBE B.V.
Maarten Schoutenstraat 19
2741 SV Waddinxveen

KVK 51248794
NL 82 3170 846 B01
NL07 RABO 0157 5353 98