Trackers onderscheppen onlineformulieren

Een nieuw onderzoek, gepubliceerd door academici van de KU Leuven, de Radboud Universiteit en de Universiteit van Lausanne, heeft aan het licht gebracht dat de e-mailadressen van gebruikers worden doorgegeven aan tracking-, marketing- en analysedomeinen voordat ze zijn verzonden en zonder voorafgaande toestemming.

Voor het onderzoek werden 2,8 miljoen pagina’s van de top 100 websites gecrawld en daaruit bleek dat maar liefst 1.844 websites in de Europese Unie trackers toestonden e-mailadressen vast te leggen voordat een formulier werd ingediend, een aantal dat sprong tot 2.950 wanneer dezelfde reeks websites vanuit de VS werd bezocht.

Dit is niet de eerste keer dat een dergelijke bezorgdheid wordt geuit. In juni 2017 ontdekte Gizmodo dat een derde partij genaamd NaviStone persoonlijke informatie verzamelde van hypotheekcalculatorformulieren voordat ze werden ingediend, met zeer weinig websites die deze praktijk expliciet bekendmaakten in hun privacybeleid.

Een dergelijke werkwijze kan in strijd zijn met verschillende voorschriften van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) in de EU, namelijk de beginselen van transparantie en toestemming van de gebruiker.

Lees meer over het onderzoek op https://homes.esat.kuleuven.be/~asenol/leaky-forms/

ook interessant