Security awareness is de mate waarin medewerkers van je organisatie in staat zijn om informatiebeveiligings-incidenten te herkennen, te voorkomen en daarop actie te ondernemen.

Om je data veilig te houden is het belangrijk dat medewerkers, van alle afdelingen en niveaus, zich bewust zijn van de gevaren, begrijpen waar mogelijke dreigingen zitten en de impact van (cyber)aanvallen op de organisatie en medewerkers inzien en hier ook naar gaan handelen. Het verhogen van het beveiligingsbewustzijn gaat immers gepaard met het kennisniveau, de houding en het gedrag van medewerkers. Om die reden dienen medewerkers continu getraind te worden zodat hun kennis wordt vergroot en zij eerder in kunnen grijpen bij een mogelijke dreiging.

Is een awareness training nodig?

Uit onderzoek blijkt dat bij meer dan 90% van de beveiligingsproblemen menselijke fouten een rol spelen. Bewustmakingstraining helpt om risico’s te minimaliseren en zo het verlies van data, geld of merkreputatie te voorkomen. Een effectieve bewustmakingstraining gaat in op de cyberbeveiligingsfouten die werknemers kunnen maken bij het gebruik van e-mail, het web en in de fysieke wereld, zoals tailgaiting of het onjuist weggooien van documenten.

Geef je medewerkers inzicht in wat security awareness nu eigenlijk inhoudt en wat dit voor hen betekent, zowel zakelijk als privé.  Online trainingen brengen de communicatie over informatiebeveiliging op gang en laat deelnemers ervaren hoe zij zelf verschillende vormen van misbruik kunnen voorkomen. 

2LRN4

Via onze partner 2LRN4 bieden wij een flexibel, gebruiksvriendelijk leermanagement platform (LMS) aan, dat bedoeld is om organisaties te helpen hun privacy- en security awareness te verbeteren. Het platform is zo ontwikkeld dat een organisatie alles zelf kan configureren en beheren, maar dat hoeft niet. Het platform wordt inclusief cursussen opgeleverd en is zo geconfigureerd dat aanpassingen minimaal zijn.

Bekijk de awareness video’s, die uw medewerkers helpen om thuis en op het werk veilig om te gaan met (persoonlijke) informatie, zowel fysiek als online. Want de vraag is niet of, maar wanneer u of uw bedrijf te maken krijgt met een datalek of enige vorm van cybercriminaliteit.

Door uw medewerkers te trainen in het veiliger en bewuster omgaan met internet en informatie maakt u een grote stap om verschillende vormen van datamisbruik te voorkomen.