Een geïntegreerde beveiligingsarchitectuur met analyse en automatisering mogelijkheden kunnen de zichtbaarheid en automatisering drastisch verbeteren. SolidBE heeft oplossingen in huis, die data geautomatiseerd analyseren, waardoor betere detectie van en respons op cyberrisico’s mogelijk is.

SecOP systemen vergemakkelijken en centraliseren het verzamelen en analyseren van log- en event-data. Ze genereren rapportages over netwerkgebruik en ze ondersteunen compliancy.

Centraal Management

FortiManager minimaliseert de beheerlast van het uitrollen, configureren, monitoren en onderhouden van de volledige reeks aan netwerkprotectieservices van Fortinet.
De snelle toestroom van technologieën voor digitale transformatie (DX) heeft netwerken en netwerkbeveiliging veel complexer en kwetsbaarder gemaakt. Hoewel kwaadwillende cyberaanvallen een ernstig probleem blijven, toont een recente Ponemon-studie aan dat meer dan de helft van alle inbreuken vorig jaar afkomstig was van goedaardige bronnen die voorkomen hadden kunnen worden.

Een beveiligingsstrategie die prioriteit geeft aan automatiseringsgestuurde netwerkactiviteiten, kan hierbij helpen. Als onderdeel van de Fortinet Security Fabric ondersteunt FortiManager gebruiksscenario’s van netwerkactiviteiten voor gecentraliseerd beheer, naleving van best practices en workflowautomatisering om betere bescherming tegen inbreuken te bieden. Beschikbaar als hardware, virtual machine, SaaS en Cloud.

FortiAnalyzer is de centrale logging, alerting en rapportage tool binnen het Fortinet portfolio. Deze oplossing biedt een uitgebreide logging en rapportage omgeving voor de gehele netwerkstructuur.

Een andere grote kracht van FortiAnalyzer is de Indicator of Compromise module. Deze controleert continue de logs op verdachte verkeerspatronen en is in staat om de security incidenten die direct aandacht vragen, inzichtelijk te maken.

Managed Detection and Response (MDR)

Cybereason, de makers van het toonaangevende Cyber Defense Platform, geeft het voordeel terug aan de verdediger door middel van een compleet nieuwe aanpak van cybersecurity. Cybereason MDR biedt preventie-, detectie- en responsmogelijkheden als een service, waarmee we de meest geavanceerde en alomtegenwoordige bedreigingen kunnen blootleggen – zonder dat u dit zelf hoeft te beheren.

Security Information and Event Management (SIEM)

Tegenwoordig hebben medewerkers van bedrijven de mogelijkheid om met meerdere (soorten) apparaten toegang te krijgen tot gegevens, die zijn opgeslagen in hybride datacentra en cloudapplicatie, van over de hele wereld. Oudere SIEM’s zijn echter slecht toegerust om het toenemende volume en de complexiteit van gegevens aan te kunnen.

Met een verouderde SIEM moeten beveiligingsanalisten veel tijd besteden aan het handmatig schakelen tussen oplossingen en schermen bij het opsporen van bedreigingen, het handmatig herstellen van inbraakpogingen en het schrijven en aanpassen van de handmatige regels om nieuwe bedreigingen te vinden. Ondertussen is de vraag naar cyberbeveiligingsexperts die nodig zijn om dit complexe landschap te begrijpen nog nooit zo groot geweest maar is hun aantal bij lange na niet voldoende om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.

Exabeam verzamelt en verwerkt gegevens van een logboekbeheersysteem en andere externe contextgegevensbronnen om geavanceerde beveiligingsaanvallen te identificeren.

Advanced Analytics kan gecompromitteerde, kwaadwillende insiders en geavanceerde bedreigingen identificeren, door gebruik te maken van logboeken en contextuele informatie. Gedrag met een hoog risico in uw organisatie wordt bijgehouden en vervolgens vastgelegd in uitgebreide tijdlijnen, zodat u uw onderzoek van punt tot punt van actie kunt concentreren, in plaats van handmatig gegevens te verzamelen en te zeven.

Vergeleken met een verouderde SIEM, die moeite heeft om de huidige beveiligingsuitdagingen het hoofd te bieden, verbetert een Next Gen SIEM uw beveiligingszichtbaarheid, terwijl het beheer eenvoudiger wordt en de belasting van analisten verminderd.

Netxgen SIEM dé oplossing voor uw IT beveiligingsbeheer?

Terwijl SIEM vroeger slechts op een handvol gegevensbronnen steunde, is de ‘volgende generatie’ van SIEM-systemen ontwikkeld om een groter volume en een grotere verscheidenheid aan gegevens te verwerken (zowel beveiligingsgebeurtenissen als niet-beveiligingsgebeurtenissen), en deze tijdig te correleren. Lees meer hierover op nextgensiem.nl.