SolidBE heeft haar SOC opgezet, in samenwerking met vooraanstaande cybersecurityfabrikanten. De SOC-dienst van SolidBE ontvangt de meldingen van verschillende monitoringsystemen bij haar klanten, analyseert deze, brengt advies uit en zet deze dan door naar de klanten om op deze incidenten te acteren.

Wanneer SolidBE door u geautoriseerd is om direct in te grijpen bij cyberincidenten, zal dit conform gemaakte afspraken uitgevoerd worden.

Een ander onderdeel van host gebaseerde SolidBE SOC dienstverlening is Automated Threat Hunting.  Automated Threat Hunting spoort indicatoren van cyberaanvallen continue en automatisch op. Bij een aantal van deze opgespoorde indicatoren gaat men over op Proactive Threat Hunting. Met Proactive Threat Hunting wordt onderzoek verricht naar verdachte acties, die afzonderlijk wellicht toegestaan zijn, maar gecombineerd een kwaadaardig karakter kunnen hebben.

MDR

Cybereason is een van de nieuwe leiders op het gebied van cyberbeveiliging, en biedt bescherming tegen de huidige generatie ransomware aanvallen. Daarnaast zijn ze ook, door een op de toekomst gerichte visie, voorbereid op de onbekende uitdagingen als we kijken naar endpoint beveiling.

SIEM

Exabeam gaat verder dan klassieke SIEM (Security Information & Event Management) oplossingen. Via analyse van big data uit allerlei bronnen leert het platform jouw gebruikers en omgeving kennen en zet het machine learning in om risico’s te herkennen. Doormiddel van quotering worden gebruikers met afwijkend gedrag beoordeeld en zichtbaar in de portal. Potentiële datalekken worden op deze manier in een zeer vroeg stadium gedetecteerd en voorkomen.